Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου για το έτος 2021

18 Ιούν 2021