Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και ορισμός πρακτικογράφου συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 1-6-2021 ως 31-12-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και ορισμός πρακτικογράφου συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 1-6-2021 ως 31-12-2021

18 Ιούν 2021