Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου έως τέσσερις (4) μήνες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου έως τέσσερις (4) μήνες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών.

11 Αυγ 2020