Ειδήσεις
Αρχική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Ανάθεσης για ενοικίαση δύο χιλιάδων (2.000) καθισμάτων κοινού στον Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης για την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 22-8-2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Ανάθεσης για ενοικίαση δύο χιλιάδων (2.000) καθισμάτων κοινού στον Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης για την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 22-8-2021

18 Αυγ 2021