Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Κ.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2023 βάση του εγγράφου Α.Π. 3658-20/12/2022 γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού του φορέα.
ΑΔΑ: 6ΦΜΙΟΞ95-8Ε9 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
ΑΔΑ: ΨΣΛ6ΟΞ95-ΒΒΡ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΓΕΥΜΑ 40 ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Π.Κ.
ΑΔΑ: ΨΕ1ΑΟΞ95-Ν0Υ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/93 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Τ5ΟΞ95-6Σ4 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/92 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΖΟΞ95-10Χ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/91 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΕΙΟ SOUNDSATION 12AIR-200W
ΑΔΑ: ΨΑΤΚΟΞ95-ΩΧ6 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΝΤΥΠΑ Α5,ΑΦΙΣΕΣ Α3,ΜΠΑΝΕΡ
ΑΔΑ: 6ΜΨΒΟΞ95-ΧΔ3 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Η6ΞΟΞ95-ΔΜ1 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/84 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΑΥΟΞ95-Θ22 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΜΡΟΞ95-ΤΑ9 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΔΑ: ΩΜΞΗΟΞ95-81Λ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/82
ΑΔΑ: ΩΣΝ2ΟΞ95-Φ1Υ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/82
ΑΔΑ: ΨΘ42ΟΞ95-Υ8Ψ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/82
ΑΔΑ: ΨΡΠΗΟΞ95-ΜΙΑ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΔ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2021-2022
ΑΔΑ: 9ΨΩ9ΟΞ95-ΘΡΕ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 78