Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 666ΨΟΞ95-ΠΔΑ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω5Χ5ΟΞ95-Λ41 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω1ΔΥΟΞ95-0ΥΓ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΗ8ΟΞ95-415 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω636ΟΞ95-ΘΔΒ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΦ0ΟΞ95-ΦΣΚ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ22ΙΟΞ95-ΩΜΞ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: 6ΥΒ5ΟΞ95-ΖΕΤ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
Απευθείας ανάθεση παραγωγής διαφημιστικού μηνύματος του 3ου Φεστοβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: ΩΒ38ΟΞ95-ΤΥ7 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης του 3ου Φεστοβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: ΨΑΕΙΟΞ95-ΒΥΩ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης
ΑΔΑ: Ω8Λ8ΟΞ95-ΤΣΗ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση εκτύπωσης 16σέλιδου εντύπου
ΑΔΑ: 67ΩΧΟΞ95-72Δ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση κάλυψης εξόδων φιλοξενίας φυσικών προσώπων
ΑΔΑ: 6ΤΠΖΟΞ95-ΑΦΞ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων
ΑΔΑ: 7ΜΡΛΟΞ95-0Μ7 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 10 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προγράμματος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης ανά Δημοτική Ενότητα.
ΑΔΑ: 6ΠΤ8ΟΞ95-Γ6Λ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 09.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
1 2 3 4 38