Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019
ΑΔΑ: ΩΧΥΦΟΞ95-5ΟΒ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 20.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΔ1ΟΞ95-ΕΙΖ 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑ: ΨΥΣΕΟΞ95-28Ε 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α43 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΖΟΞ95-ΟΑΛ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: 92ΨΥΟΞ95-6ΚΦ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: ΡΠΦΧΟΞ95-Ο63 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α47 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΣΙΚΝΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΔΑ: 6ΒΧ9ΟΞ95-Ζ3Γ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α46 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΚΗΝΗΣ
ΑΔΑ: ΡΗΒ9ΟΞ95-ΜΜΡ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩΨΟΞ95-5ΧΤ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α44 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΛΤΟΞ95-Β78 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α42 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Μ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: ΡΒ0ΙΟΞ95-Ψ8Ψ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α41 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: ΨΚΔ8ΟΞ95-ΡΤΒ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΑΧΟΞ95-ΑΣΘ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 120 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΦΟΡΜΙΞ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΑ: 954ΡΟΞ95-ΠΩ9 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: ΡΝΛΛΟΞ95-ΙΨΜ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 45