Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
ΑΔΑ: 7Θ8ΡΟΞ95-ΖΨ6 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ
ΑΔΑ: 9Σ8ΚΟΞ95-ΗΘΖ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑ: 6ΘΡΟΟΞ95-ΡΔΑ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑ: 6ΦΥΩΟΞ95-5ΟΔ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤΓΟΞ95-3ΝΨ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: Ψ8ΙΔΟΞ95-ΣΟΔ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
ΑΔΑ: ΨΔΒΟΟΞ95-ΥΞ0 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΑΔΑ: 7Τ6ΘΟΞ95-1ΞΚ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 27.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
ΑΔΑ: ΩΖ66ΟΞ95-ΔΑΣ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 29.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2018
ΑΔΑ: 6ΛΚΙΟΞ95-ΑΗΟ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 28.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δέσμευση και Ψήφιση πίστωσης
ΑΔΑ: 6ΨΘ5ΟΞ95-ΑΒΣ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 25.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
ΑΔΑ: 737ΩΟΞ95-ΦΤ5 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 24.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών –νερού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
ΑΔΑ: ΩΣΗΧΟΞ95-ΥΕΤ 30/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 156 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση μουσικής ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης
ΑΔΑ: Ψ383ΟΞ95-ΛΩΙ 30/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2017
ΑΔΑ: 7ΘΣΤΟΞ95-4ΜΩ 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 26.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 36