Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΩΔΠΣΟΞ95-ΩΤΞ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αποδοχή επιχορήγησης της Βουλής των Ελλήνων
ΑΔΑ: 6ΓΕΘΟΞ95-Χ91 03/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 184 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΩ9ΟΞ95-ΧΣΡ 28/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 170 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒ6ΟΞ95-Χ6Ν 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 157 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΧΨΟΞ95-ΨΟΝ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 155 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 62ΩΑΟΞ95-0ΩΦ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 154 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΨΟΟΞ95-Φ6Ο 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΤΑΟΞ95-ΒΩ3 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 152 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ0ΕΟΞ95-ΣΕΝ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 151 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ92ΟΞ95-Ζ1Μ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 150 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΒΙΟΞ95-Θ3Ξ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 149 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ36ΘΟΞ95-8ΛΕ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 148 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 65Ζ5ΟΞ95-7Τ9 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ξ5ΟΞ95-ΩΔ3 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 65ΒΠΟΞ95-6ΟΖ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 145 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 71