Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΜΟΟΞ95-ΝΨΖ 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΡΗΟΞ95-Ε25 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΑΔΑ: ΡΗ47ΟΞ95-ΥΦΤ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΑΔΑ: 65Χ6ΟΞ95-ΖΣΣ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων
ΑΔΑ: ΩΟΙΑΟΞ95-0Ψ2 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 21.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019
ΑΔΑ: ΩΧΥΦΟΞ95-5ΟΒ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 20.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΔ1ΟΞ95-ΕΙΖ 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑ: ΨΥΣΕΟΞ95-28Ε 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α43 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΖΟΞ95-ΟΑΛ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Β1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: 92ΨΥΟΞ95-6ΚΦ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: ΡΠΦΧΟΞ95-Ο63 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α47 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΣΙΚΝΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΔΑ: 6ΒΧ9ΟΞ95-Ζ3Γ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α46 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΚΗΝΗΣ
ΑΔΑ: ΡΗΒ9ΟΞ95-ΜΜΡ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩΨΟΞ95-5ΧΤ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α44 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΛΤΟΞ95-Β78 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α42 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 45