Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΑΔΑ: 7Τ6ΘΟΞ95-1ΞΚ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 27.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
ΑΔΑ: ΩΖ66ΟΞ95-ΔΑΣ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 29.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2018
ΑΔΑ: 6ΛΚΙΟΞ95-ΑΗΟ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 28.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δέσμευση και Ψήφιση πίστωσης
ΑΔΑ: 6ΨΘ5ΟΞ95-ΑΒΣ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 25.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
ΑΔΑ: 737ΩΟΞ95-ΦΤ5 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 24.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών –νερού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
ΑΔΑ: ΩΣΗΧΟΞ95-ΥΕΤ 30/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 156 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση μουσικής ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης
ΑΔΑ: Ψ383ΟΞ95-ΛΩΙ 30/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2017
ΑΔΑ: 7ΘΣΤΟΞ95-4ΜΩ 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 26.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΑ: 7ΧΚΓΟΞ95-ΓΔΨ 02/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: 7ΥΝΩΟΞ95-56Ι 01/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΕΞΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΑ: 7ΘΘΞΟΞ95-Ρ9Λ 01/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΛ3ΟΞ95-Ρ5Φ 01/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α69 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΔΑ: 9Ρ4ΡΟΞ95-3ΚΣ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΘ93ΟΞ95-Υ6Χ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΑ: Ω2ΩΨΟΞ95-ΚΞ4 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 36