Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΤΨ5ΟΞ95-ΣΑ5 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/58
ΑΔΑ: ΩΤ0ΘΟΞ95-9ΒΦ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/27
ΑΔΑ: 6ΜΙΔΟΞ95-Ν1Ε 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ,ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/13,Α/12,Α/21
ΑΔΑ: 9ΩΡΔΟΞ95-1ΒΔ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/14
ΑΔΑ: 6ΝΑΥΟΞ95-Θ3Λ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/10
ΑΔΑ: 67ΔΩΟΞ95-2ΘΣ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/1,Α/2,Α/3,Α/4,Α/5,Α/6
ΑΔΑ: Ψ7Η9ΟΞ95-ΛΩΨ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧ, ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 06/08/2022
ΑΔΑ: Ψ8Π0ΟΞ95-ΣΛ2 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΑ 10/8/2022 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ ΗΡΩΙΔΑ Κ.Θ.Β.Ε.
ΑΔΑ: ΨΨ1ΔΟΞ95-ΩΩΖ 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΑΔΑ: 9ΓΛ3ΟΞ95-Δ64 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟΥ ,ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ ΕΞΕΔΡΑ
ΑΔΑ: 6Μ7ΡΟΞ95-ΧΛΨ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/53 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε5ΒΟΞ95-2ΝΕ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/43 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΚ7ΟΞ95-ΧΟ5 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
2 ΓΕΥΜΑΤΑ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΩΣ
ΑΔΑ: 6ΑΡΟΟΞ95-ΥΓΣ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/50 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 11 ΑΤΟΜΑ
ΑΔΑ: ΨΙΠΣΟΞ95-2ΔΛ 19/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 5 75