Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΔΑ: 98ΟΞΟΞ95-ΧΨΘ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ78ΟΞ95-ΗΝΕ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Δ.ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΞΠ8ΟΞ95-ΧΦ9 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΖΩΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑ: 68Θ5ΟΞ95-24Χ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΖΩΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑ: ΩΗΑ8ΟΞ95-4ΔΧ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΔΑ: Ψ76ΡΟΞ95-ΠΟΕ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α58 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΔΑ: Ω38ΩΟΞ95-6ΛΤ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΚΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑ: 91ΣΤΟΞ95-9ΟΗ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Μ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΔΠ9ΟΞ95-ΩΓΙ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α55 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑ: 64ΛΛΟΞ95-ΟΦ4 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α54 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
NANYS HOME ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: 9ΖΕΟΟΞ95-Ψ6Ι 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α53 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
NANYS HOME ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: ΨΧ38ΟΞ95-Λ70 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α52 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
NANYS HOME ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: 60ΔΑΟΞ95-ΦΦΒ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α51 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
NANYS HOME ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: 9Γ1ΒΟΞ95-ΞΤ1 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α50 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
NANYS HOME ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: 91ΟΜΟΞ95-ΡΨΨ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 5 36