Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗ
ΑΔΑ: 6ΒΖΛΟΞ95-ΤΝΒ 10/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6529ΟΞ95-ΧΜΑ 10/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 23.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6Μ7ΡΟΞ95-Θ22 10/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 22.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση για τη Παροχή Διοικητικής/Γραμματειακής Υποστήριξης των Λογιστικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 61Ο2ΟΞ95-9Λ3 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 81.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: ΩΚΞΑΟΞ95-8ΝΒ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 80.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: ΨΕΑΤΟΞ95-ΔΚΑ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 79.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2019.
ΑΔΑ: 6ΓΣΠΟΞ95-2ΓΔ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 09.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση για τη διεξαγωγή θεατρικής παράστασης την 9η Αυγούστου 2020 στα πλαίσια του φεστιβάλ Δωδώνης.
ΑΔΑ: Ψ7ΕΣΟΞ95-72Φ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 67.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΔΑ: 66Χ4ΟΞ95-ΩΙΙ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 21.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΑΔΑ: 6ΖΧΩΟΞ95-396 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 20.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση για την Διοργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: 9ΚΘΜΟΞ95-ΣΤΧ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 78.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση για την Διοργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: ΨΒ7ΟΟΞ95-Ζ7Δ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 71.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση για την Διοργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: ΩΑΛΥΟΞ95-Γ1Ο 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 77.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΔΑ: 6Θ6ΜΟΞ95-ΨΘΖ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 19.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤΚΟΞ95-ΗΔΣ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 52