Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΑ,ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ,ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗ,ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ
ΑΔΑ: 6Δ8ΥΟΞ95-Κ53 31/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΑΝΗ ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΟ ΣΤΙς 3-8-2021 ΚΑΙ 10-8-2021
ΑΔΑ: 69ΥΨΟΞ95-8ΑΜ 31/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΔΞΟΞ95-Θ2Ο 27/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ88ΟΞ95-ΡΒ6 27/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΑΔΑ: 6Ε72ΟΞ95-3ΦΩ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ BANNER
ΑΔΑ: Ω3ΕΣΟΞ95-ΣΓΜ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΕΙΠΝΟ 14 ΑΤΟΜΩΝ
ΑΔΑ: 9Ω9ΓΟΞ95-3ΧΑ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Α.Π.Υ. 1746,1755,1756
ΑΔΑ: 6ΒΖΑΟΞ95-ΓΦ6 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 5ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨ1ΙΟΞ95-ΘΩΗ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απόφαση Ανάθεσης για Εγκατάσταση- Απεγκατάσταση εξέδρας (πατάρι) για συναυλία στις 22-8-2021 στον Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του 5ου Φεστιβάλ του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: 6Ζ2ΧΟΞ95-ΟΝΠ 18/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Ανάθεσης για ενοικίαση δύο χιλιάδων (2.000) καθισμάτων κοινού στον Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης για την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 22-8-2021
ΑΔΑ: 94Η2ΟΞ95-0ΘΛ 18/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 201 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Δ.Σ. 22/21 “Εξειδίκευση πιστώσεων”
ΑΔΑ: 9ΨΞΞΟΞ95-Ξ22 18/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απόφαση Ανάθεσης υπηρεσιών Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού για το έτος 2021
ΑΔΑ: Ω2Λ3ΟΞ95-2ΜΡ 17/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 175 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απόφαση Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης έτους 2021 και Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έναρξης 2015 και τέλους χρήσης των ετών 2015-2016-2017-2018-2019-2020
ΑΔΑ: Ψ0ΓΦΟΞ95-Ε9Υ 17/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 174 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 203 για προμήθεια υλικών covd-19
ΑΔΑ: Ω3ΦΞΟΞ95-5ΣΒ 16/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 64