Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τήρηση λογιστικού συστήματος
ΑΔΑ: 7ΖΑΜΟΞ95-ΑΝ9 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 08.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού
ΑΔΑ: 6ΨΨ3ΟΞ95-Κ19 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση Διοικητικής – Γραμματειακής και Λογιστικής Υποστήριξης
ΑΔΑ: ΨΤΟΛΟΞ95-ΟΔ8 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων
ΑΔΑ: 6ΩΩ2ΟΞ95-ΦΣ2 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 07.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δέσμευση και ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2019.
ΑΔΑ: ΩΜΟΕΟΞ95-Ε4Α 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 06.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019
ΑΔΑ: 692ΓΟΞ95-ΩΦΒ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 05.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: 6ΓΓ3ΟΞ95-ΧΑΟ 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 03.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2019
ΑΔΑ: 681ΡΟΞ95-Α87 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 04.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΔΑ: 6ΑΧΓΟΞ95-ΥΣΑ 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 02.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων- δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο το έτος 2018
ΑΔΑ: ΨΙΟ6ΟΞ95-Ω38 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 01.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑ: ΩΗΦΣΟΞ95-ΙΓΝ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΝΑΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΝΙΟΞ95-89Ω 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP
ΑΔΑ: ΩΕΨΠΟΞ95-Ω2Φ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: A79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ανάθεση προμήθειας αναμνηστικών – παιχνιδιών για την χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης
ΑΔΑ: 7ΔΣΖΟΞ95-ΛΘΚ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 179 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δέσμευση και Ψήφιση πίστωσης
ΑΔΑ: 6Τ2ΨΟΞ95-50Υ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 32.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 38