Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: ΡΧ1ΓΟΞ95-ΦΗΧ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: 9ΑΡΩΟΞ95-2ΡΚ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: 9ΧΚΨΟΞ95-6ΣΥ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: Ρ606ΟΞ95-ΔΣΕ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΡΚΑΣΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΑ: ΕΒΒΘΟΞ95-Σ7Σ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΚΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑ: 9ΝΓΠΟΞ95-ΔΑΒ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 7ΜΡΜΟΞ95-ΤΧ0 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 7Μ6ΟΟΞ95-Β7Λ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ MIRTALI ART HOTEL
ΑΔΑ: 7Μ15ΟΞ95-7Ρ4 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ MIRTALI ART HOTEL
ΑΔΑ: 7ΜΕΖΟΞ95-72Σ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 7Μ7ΝΟΞ95-4ΧΦ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΕΔΗΘΟΞ95-Κ2Ρ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΝ82ΟΞ95-3ΟΥ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: Ρ5ΩΞΟΞ95-ΛΧ1 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: Ρ2ΩΕΟΞ95-ΡΥΙ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 45