Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας Ανάθεση Εξόδων για ενημερωτικά προγράμματα για την προώθηση του 4ου Φεστιβάλ Δωδώνης.
ΑΔΑ: 6ΔΘΦΟΞ95-ΚΤ8 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 55.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση Εξόδων για ενημερωτικά προγράμματα για την προώθηση του 4ου Φεστιβάλ Δωδώνης.
ΑΔΑ: 6ΕΠΓΟΞ95-ΗΑΡ 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 54.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση Φιλοξενίας – Διαμονής Συντελεστών Μουσικής Παράστασης 29 Ιουλίου 2020 στο αρχαίο Θέατρο Δωδώνης .
ΑΔΑ: ΩΤΜΤΟΞ95-ΤΜ0 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 49.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση Εξόδων για ενημερωτικά προγράμματα για την προώθηση του 4ου Φεστιβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: 6Δ2ΠΟΞ95-Η3Δ 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 53.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση Εξόδων για αφίσες/προσκλήσεις/φακέλους για την προώθηση του 4ου Φεστιβάλ Δωδώνης.
ΑΔΑ: 6ΤΗΠΟΞ95-Δ5Χ 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 52.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση Φιλοξενίας – Διαμονής Συντελεστών Μουσικής Παράστασης 29 Ιουλίου 2020 στο αρχαίο Θέατρο Δωδώνης .
ΑΔΑ: 6ΜΤΜΟΞ95-3ΙΛ 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 48.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση Φιλοξενίας – Διαμονής Συντελεστών Μουσικής Παράστασης 29 Ιουλίου 2020 στο αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
ΑΔΑ: ΩΓΒΓΟΞ95-Ι52 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 47.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας Ανάθεση Μουσικής Παράστασης 29 Ιουλίου 2020 στο αρχαίο Θέατρο Δωδώνης .
ΑΔΑ: 6ΚΚΛΟΞ95-ΙΑΜ 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 46.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNERS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ.
ΑΔΑ: 6ΣΠΑΟΞ95-ΓΥΔ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 12.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΗΡΟΥ (ΘΗΒΑΙΟΣ) ΣΤΙΣ 31/7/2020.
ΑΔΑ: Ρ7ΒΕΟΞ95-ΧΔ8 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΛ9ΟΞ95-ΗΙΣ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: ΡΕΠΖΟΞ95-ΛΜ1 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 11.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΦΙΣΕΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΞΟΟΞ95-52Ξ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 10.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: Ω57ΔΟΞ95-ΕΡ5 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 09.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ» 4-5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ.
ΑΔΑ: 9ΘΓ6ΟΞ95-ΖΛ5 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 08.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 49