Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΑ: 7ΧΚΓΟΞ95-ΓΔΨ 02/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: 7ΥΝΩΟΞ95-56Ι 01/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΕΞΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΑ: 7ΘΘΞΟΞ95-Ρ9Λ 01/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΛ3ΟΞ95-Ρ5Φ 01/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α69 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΔΑ: 9Ρ4ΡΟΞ95-3ΚΣ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΘ93ΟΞ95-Υ6Χ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΑ: Ω2ΩΨΟΞ95-ΚΞ4 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΔΑ: 98ΟΞΟΞ95-ΧΨΘ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ78ΟΞ95-ΗΝΕ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Δ.ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΞΠ8ΟΞ95-ΧΦ9 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΖΩΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑ: 68Θ5ΟΞ95-24Χ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΖΩΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑ: ΩΗΑ8ΟΞ95-4ΔΧ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΔΑ: Ψ76ΡΟΞ95-ΠΟΕ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α58 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΔΑ: Ω38ΩΟΞ95-6ΛΤ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΚΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑ: 91ΣΤΟΞ95-9ΟΗ 30/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 5 36