Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Εξειδίκευση Πιστώσεων: 1. Έξοδα ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων-εκδηλώσεων, υλικά και εκτυπώσεις. 2. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ) 3. Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
ΑΔΑ: 6ΓΩΒΟΞ95-ΕΘΑ 05/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 18.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΑΔΑ: 6Σ42ΟΞ95-0Β6 05/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 17.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΔΑ: ΨΩ6ΩΟΞ95-ΟΤΥ 05/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 16.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΤ4ΟΞ95-ΦΞΥ 02/11/2020 Αρ. Πρωτ.: A30.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΚ
ΑΔΑ: ΩΖΑΑΟΞ95-0ΓΘ 02/11/2020 Αρ. Πρωτ.: A29.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ761ΟΞ95-Υ3Χ 02/11/2020 Αρ. Πρωτ.: A28.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΔΑ: ΨΧ12ΟΞ95-ΣΓΗ 26/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A26.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΦΙΣΕΣ
ΑΔΑ: ΩΤ84ΟΞ95-8Γ0 26/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A21.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 61ΠΠΟΞ95-44Ε 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A24.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙΕΟΞ95-89Ι 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A25.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Β1ΙΟΞ95-ΟΞ1 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A23.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: 61Ο9ΟΞ95-ΩΤΕ 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A22.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΡΗ3ΟΞ95-4ΦΟ 20/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A20.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΚ
ΑΔΑ: 9Υ7ΒΟΞ95-ΙΨΗ 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A19.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΚ
ΑΔΑ: 6ΕΘΗΟΞ95-Τ8Ο 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A18.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 55