Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕ1ΟΞ95-Υ36 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΠΑΣΗ
ΑΔΑ: ΨΤ3ΛΟΞ95-Δ6Ψ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 111 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΦΙΣΟΚΛΟΗΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΜ3ΟΞ95-91Κ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 108 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΜ8ΟΞ95-ΛΗΝ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 105 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΜ9ΟΞ95-Η7Ε 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΗΤΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΠΑΣΗ
ΑΔΑ: ΨΡΔΖΟΞ95-Δ37 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΗΤΙΚΗ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ»Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ» ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ0ΠΟΞ95-ΟΞΡ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΗΤΙΚΗ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ6ΙΟΞ95-04Υ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/21 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΞΟΞ95-4ΟΟ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/20 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ)
ΑΔΑ: ΩΤΠ8ΟΞ95-Θ2Λ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/17 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΧΓΟΟΞ95-24Η 17/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/16 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΔΑ: 6Β0ΟΟΞ95-Δ1Η 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/15 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΡΑΛΑ
ΑΔΑ: 6ΓΑΞΟΞ95-ΒΞ5 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω25ΩΟΞ95-Ε2Δ 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/13 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΟΡΕΙΩΣ
ΑΔΑ: 6ΝΗΝΟΞ95-6Δ4 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/12 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 5 60