Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΔΑ: ΨΧ12ΟΞ95-ΣΓΗ 26/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A26.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΦΙΣΕΣ
ΑΔΑ: ΩΤ84ΟΞ95-8Γ0 26/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A21.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 61ΠΠΟΞ95-44Ε 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A24.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙΕΟΞ95-89Ι 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A25.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Β1ΙΟΞ95-ΟΞ1 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A23.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: 61Ο9ΟΞ95-ΩΤΕ 21/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A22.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΡΗ3ΟΞ95-4ΦΟ 20/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A20.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΚ
ΑΔΑ: 9Υ7ΒΟΞ95-ΙΨΗ 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A19.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΚ
ΑΔΑ: 6ΕΘΗΟΞ95-Τ8Ο 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A18.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ
ΑΔΑ: Ω38ΒΟΞ95-ΡΗ3 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A17.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΑΔΑ: Ψ2Β9ΟΞ95-8ΕΥ 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A16.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ -ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ2Φ2ΟΞ95-Σ9Α 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A15.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: 63Κ2ΟΞ95-354 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A14.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ0Μ5ΟΞ95-641 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A13.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΔΑ: ΨΗΞ2ΟΞ95-ΗΞΒ 16/10/2020 Αρ. Πρωτ.: A12.2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 55