Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016)
ΑΔΑ: ΨΥ1ΖΟΞ95-ΓΨ0 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A41.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών
ΑΔΑ: 7Ζ24ΟΞ95-Σ25 14/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 154.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας κρεάτων
ΑΔΑ: ΩΘ1ΖΟΞ95-ΔΒΦ 14/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 153.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση εκτύπωσης αφισών – ενημερωτικών φυλλαδίων και προσκλήσεων
ΑΔΑ: 78ΝΑΟΞ95-2ΑΔ 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 168.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στην Τ.Κ. Σκλίβανης της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου στις 14/15-08-2016
ΑΔΑ: 7ΒΨΖΟΞ95-Γ0Δ 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 167.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση εκτύπωσης προγραμμάτων
ΑΔΑ: 6ΑΕ6ΟΞ95-Μ19 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 172.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση προβολής ταινιών σε Τ.Κ. της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου
ΑΔΑ: ΩΝΕΕΟΞ95-ΚΓΧ 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 111.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: 6ΤΤ5ΟΞ95-9ΔΧ 06/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 150.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: 7ΖΕΥΟΞ95-ΞΔΠ 06/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 149.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Κατανομή Κοστολόγηση και ψήφιση των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου μας στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων
ΑΔΑ: 73ΥΤΟΞ95-ΗΨ2 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 10.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΔΑ: Ω69ΨΟΞ95-ΔΡ7 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A40.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΗ
ΑΔΑ: 7Κ3ΗΟΞ95-702 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A39.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ » ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ» ΤΟΥ ΑΠ. ΡΗΓΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΠΠΑΣ ΤΗΝ 13-8-2016
ΑΔΑ: 7Ξ62ΟΞ95-ΚΦ1 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A38.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ » ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ» ΤΟΥ ΑΠ. ΡΗΓΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑΣ ΤΗΝ 12-8-2016
ΑΔΑ: 7Ξ2ΙΟΞ95-ΝΞ2 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A37.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΕΑΔΟΞ95-3Χ7 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A36.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 32 33 34 35 36 41