Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΣΤΙΣ 29-10-2016
ΑΔΑ: ΩΣΟ7ΟΞ95-ΡΦ2 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΣΤΙΣ 29-10-2016
ΑΔΑ: ΩΕΨΙΟΞ95-5ΛΙ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΣΤΙΣ 29-10-2016
ΑΔΑ: 6ΟΛΙΟΞ95-3ΒΙ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ -ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ
ΑΔΑ: ΩΩΘ5ΟΞ95-Ε0Ζ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΡΟΚ ΒΡΑΔΙΑΣ ΣΥΟ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ ΣΤΙΣ 13-8-2016
ΑΔΑ: 7Τ73ΟΞ95-41Α 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΣΑΣΗ- ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΚΩΟΞ95-ΙΟ7 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: 69ΗΣΟΞ95-Θ9Σ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: 6Φ22ΟΞ95-ΡΦΒ 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: 7ΣΩΡΟΞ95-Τ34 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: 7Γ51ΟΞ95-2Ψ6 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ 4%-8%, ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΨΡΟΞ95-2ΣΨ 29/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 14 Κ΄ 15/8/2016
ΑΔΑ: Ω7ΘΥΟΞ95-ΣΟΛ 27/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης προέδρου και μελών του Δ.Σ. στην Αθήνα
ΑΔΑ: 73ΙΝΟΞ95-ΑΟ2 21/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 08.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΑΔΑ: ΩΙ3ΨΟΞ95-537 21/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 7.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΤΥΡΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠΖΟΞ95-ΖΑ9 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 33 34 35 36 37 49