Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΞ1ΟΞ95-4ΣΜ 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ-ΑΦΙΣΩΝ-BANNER-ΦΑΚΕΛΛΩΝ-ΜΟΥΣΑΜΑ
ΑΔΑ: ΩΜΠ4ΟΞ95-ΒΗ8 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΑΔΑ: 72ΠΣΟΞ95-27Α 09/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 19.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας παιγνιδιών.
ΑΔΑ: 6Π46ΟΞ95-ΑΝΒ 09/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 211.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΝΑΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2016
ΑΔΑ: 7ΚΕΒΟΞ95-ΞΔΒ 09/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση της εκτύπωσης προσκλήσεων – αφισσών – banner – φακέλων – μουσαμά.
ΑΔΑ: ΩΕΔΝΟΞ95-9ΒΥ 08/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 208.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΕΛΕΓΧΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Υ0ΟΞ95-ΟΤ6 05/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/69 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΔΑ: 6Κ9ΣΟΞ95-ΔΚΕ 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Ι5ΟΞ95-ΡΗΙ 01/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΔΑ: 6ΟΛΗΟΞ95-ΗΒΗ 01/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στη θεατρική παράσταση «Δωδώνη. Τόπος πράξεως σπουδαίας και τελείας»
ΑΔΑ: 7Ι1ΝΟΞ95-Ε9Ψ 30/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 163.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΨΖΟΞ95-ΧΘΑ 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΜΔΟΞ95-ΝΒ1 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΣΑΣΗ- ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΔΑ: 6Ι4ΑΟΞ95-ΡΑΥ 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π7ΔΟΞ95-8Φ1 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 33 34 35 36 37 45