Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΑΔΑ: Ω76ΙΟΞ95-ΧΑΧ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/16 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης της καθαριότητας κτιρίου Πνευματικού Κέντρου
ΑΔΑ: Ω5Ψ9ΟΞ95-35Δ 12/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 20.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ι8ΤΟΞ95-Γ65 12/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/54 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΑΓΟΞ95-2Γ0 12/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/54 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κα ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΗ
ΑΔΑ: 6ΟΔ2ΟΞ95-ΦΘΑ 12/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/53 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κα ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΗ
ΑΔΑ: 7Φ1ΖΟΞ95-5Ψ3 12/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/52 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ77ΟΞ95-47Β 05/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/51 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΖΝΟΞ95-Μ2Ω 05/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/50 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΔΑ: ΩΨΕΛΟΞ95-6Γ7 05/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΕΛΛΩΝ (ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ-ΚΕΡΑΣΕΑΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ)
ΑΔΑ: Ω2ΥΔΟΞ95-6Α4 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/44 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΒΥΟΞ95-2Ν2 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/46 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)
ΑΔΑ: ΩΣΝΩΟΞ95-Ν6Ζ 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ04ΟΞ95-ΜΜΙ 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/47 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΑΕΟΞ95-ΥΕ8 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Ω52ΦΟΞ95-Γ0Γ 03/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 34 35 36 37 38 52