Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΔΑ: 6Κ9ΣΟΞ95-ΔΚΕ 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Ι5ΟΞ95-ΡΗΙ 01/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΔΑ: 6ΟΛΗΟΞ95-ΗΒΗ 01/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στη θεατρική παράσταση «Δωδώνη. Τόπος πράξεως σπουδαίας και τελείας»
ΑΔΑ: 7Ι1ΝΟΞ95-Ε9Ψ 30/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 163.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΨΖΟΞ95-ΧΘΑ 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΜΔΟΞ95-ΝΒ1 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΣΑΣΗ- ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΔΑ: 6Ι4ΑΟΞ95-ΡΑΥ 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π7ΔΟΞ95-8Φ1 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών στη θεατρική παράσταση «Δωδώνη. Τόπος πράξεως σπουδαίας και τελείας»
ΑΔΑ: Ω4ΗΤΟΞ95-Λ72 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 164.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΛ7ΟΞ95-2ΜΛ 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΔΛΟΞ95-Θ5Ω 29/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών
ΑΔΑ: 695ΥΟΞ95-ΨΣΛ 28/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 105.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Έλεγχος συντήρηση και επισκευή εξέδρας
ΑΔΑ: 6Ι01ΟΞ95-ΒΕΧ 28/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 202.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αθλητών Νάιου δρόμου
ΑΔΑ: 6Κ5ΗΟΞ95-2ΑΔ 28/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 190.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης φωτιστικών σωμάτων και ασύρματων μικροφώνων.
ΑΔΑ: 703ΞΟΞ95-ΑΤΔ 25/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 161.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
1 34 35 36 37 38 45