Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων
ΑΔΑ: 7ΔΝΞΟΞ95-ΥΧΜ 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 90.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης «Ροκ Βραδυά» στην Τ.Κ. Θεριακησίου της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου
ΑΔΑ: Ω16ΔΟΞ95-ΚΗ3 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 99.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αεροπορικού εισητηρίου
ΑΔΑ: 7273ΟΞ95-Μ98 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 88.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων θεάτρου σκιών
ΑΔΑ: ΩΡΩΒΟΞ95-ΚΒΩ 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 68.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας Ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: ΩΜΠΛΟΞ95-5Ο4 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 69.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας Ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: ΩΧΞ1ΟΞ95-4Β3 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 67.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αεροπορικού εισιτηρίου
ΑΔΑ: 6ΗΘ5ΟΞ95-Θ3Υ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 88.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεσης για την παροχή γεύματος σε φιλοξενούμενους
ΑΔΑ: Ω9ΥΗΟΞ95-ΔΕΔ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 91.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεσης για την παροχή γεύματος σε φιλοξενούμενους
ΑΔΑ: 7ΔΧ7ΟΞ95-ΣΟΣ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 87.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση για διαμονή φιλοξενουμένων
ΑΔΑ: ΩΔΑΕΟΞ95-ΕΞΗ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 85.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεσης για διαμονή φιλοξενουμένων
ΑΔΑ: 7Ψ6ΚΟΞ95-Ψ10 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 84.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απόφαση ψήφισης πίστωσης για προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων.
ΑΔΑ: 7ΩΙΔΟΞ95-Π1Ω 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 12.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2015.
ΑΔΑ: ΩΙΩΠΟΞ95-ΞΝΑ 15/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 09.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΦΟΞ95-Δ2Ν 17/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 5.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 4/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης
ΑΔΑ: ΩΩΧ3ΟΞ95-ΗΤ0 09/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 08.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,
1 34 35 36 37 38