Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΝ 1-8-2016 ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΗΝ 19-8-2016
ΑΔΑ: 61ΜΒΟΞ95-Λ36 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΥΦΟΒΟΥ 23/7/2016- ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ 24/7/2016- ΤΕΡΟΒΟΥ 2/8/2016
ΑΔΑ: 6ΙΔΟΟΞ95-ΔΗ8 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΣΤΩΝ 11/8/2016- ΜΕΛΙΑΣ 12/8/2016- ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ 2/8/2016
ΑΔΑ: Ω2ΗΜΟΞ95-ΗΒΣ 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ 3/8/2016- ΒΑΡΛΑΑΜ 6/8/2016- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 9/8/2016
ΑΔΑ: Ω3ΤΡΟΞ95-ΣΝ7 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΔΑ: ΩΟ5ΕΟΞ95-5Α5 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΑΕΤΟΞ95-Δ9Λ 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 13-8-2016 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΔΑ: ΩΕΙΓΟΞ95-ΜΛ9 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΔΑ: ΩΗ6ΑΟΞ95-Τ72 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ-ΑΦΙΣΩΝ-BANNER-ΦΑΚΕΛΛΩΝ-ΜΟΥΣΑΜΑ
ΑΔΑ: ΩΦΓΙΟΞ95-9ΧΩ 06/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ8ΘΟΞ95-ΥΣ1 06/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Δικαίωμα υπογραφής ανάληψης και κατάθεσης χρημάτων καθώς και έκδοσης-υπογραφής επιταγών.
ΑΔΑ: 68ΙΔΟΞ95-ΒΡΓ 03/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 06.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΨΣΟΞ95-ΒΒ5 02/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 24.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
ΑΔΑ: 6Ξ4ΙΟΞ95-85Φ 22/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 21.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Δέσμευση και ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2017
ΑΔΑ: 6ΔΥΘΟΞ95-5ΡΟ 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 05.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: ΩΕΧΝΟΞ95-Ν4Ο 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 04.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
1 35 36 37 38 39 49