Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση κινηματογράφισης – βιντεοσκόπησης θεατρικής παράστασης «ΔΩΔΩΝΗ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ.»
ΑΔΑ: Ω8ΟΓΟΞ95-ΦΡΑ 10/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 157.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση μουσικής βραδιάς στη γιορτή τσίπουρου στην Τ.Κ. Αχλαδέας της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου.
ΑΔΑ: ΩΒΒ6ΟΞ95-Δ7Χ 10/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 159.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.129/98- ΦΟΡΟΣ
ΑΔΑ: 6Σ2ΗΟΞ95-ΣΤ1 08/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 54.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Α/1,Α/2,Α/3,Α/5,Α/7,Α/4,Α/6
ΑΔΑ: Ω4ΞΟΟΞ95-ΣΑ8 08/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 53.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
ΑΔΑ: 695ΠΟΞ95-ΖΙΦ 07/11/2016 Αρ. Πρωτ.: A17.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δικαίωμα υπογραφής ανάληψης και κατάθεσης χρημάτων καθώς και έκδοσης-υπογραφής επιταγών
ΑΔΑ: ΩΦΒ3ΟΞ95-ΚΩ7 04/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 16.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απόφαση ψήφισης πίστωσης για την χρονομέτρηση αθλητών που θα συμμετέχουν στην αθλητική εκδήλωση Νάϊου Δρόμου
ΑΔΑ: 7Χ1ΨΟΞ95-ΛΘ8 04/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 15.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΓΙΟΞ95-Σ3Φ 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A52.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΗΞΟΞ95-4ΕΒ 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A51.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΣΤΩΝ 11/8/2016- ΜΕΛΙΑΣ 12/8/2016- ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ 2/8/2016
ΑΔΑ: ΩΨΑ3ΟΞ95-ΦΙ1 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A50.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΥΦΟΒΟΥ 23/7/2016- ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ 24/7/2016- ΤΕΡΟΒΟΥ 2/8/2016
ΑΔΑ: 6ΓΝΜΟΞ95-741 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A49.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ 3/8/2016- ΒΑΡΛΑΑΜ 6/8/2016- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 9/8/2016
ΑΔΑ: ΨΗ9ΠΟΞ95-000 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A48.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΒΑΡΓΙΑΔΕΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΟΙ-ΕΛΑΦΟΣ-ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟΣ)
ΑΔΑ: ΩΠΦ8ΟΞ95-Ξ5Ε 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α47.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΕΛΛΩΝ (ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ-ΚΕΡΑΣΕΑΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ)
ΑΔΑ: 62ΖΧΟΞ95-ΤΞΥ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α46.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)
ΑΔΑ: 78ΦΡΟΞ95-1Σ7 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α45.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
1 35 36 37 38 39 45