Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΥΡΟΔΑΦΝΗ-ΣΚΛΙΒΑΝΗ)
ΑΔΑ: 6Δ2ΤΟΞ95-ΩΟΛ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α44.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΦΥΛΑΔΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΑΔΑ: 7ΖΖΠΟΞ95-ΙΥ6 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α43.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 14 Κ΄ 15/8/2016
ΑΔΑ: 6Ρ3ΜΟΞ95-14Ι 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α42.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016)
ΑΔΑ: ΨΥ1ΖΟΞ95-ΓΨ0 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A41.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών
ΑΔΑ: 7Ζ24ΟΞ95-Σ25 14/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 154.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας κρεάτων
ΑΔΑ: ΩΘ1ΖΟΞ95-ΔΒΦ 14/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 153.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση εκτύπωσης αφισών – ενημερωτικών φυλλαδίων και προσκλήσεων
ΑΔΑ: 78ΝΑΟΞ95-2ΑΔ 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 168.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στην Τ.Κ. Σκλίβανης της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου στις 14/15-08-2016
ΑΔΑ: 7ΒΨΖΟΞ95-Γ0Δ 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 167.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση εκτύπωσης προγραμμάτων
ΑΔΑ: 6ΑΕ6ΟΞ95-Μ19 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 172.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση προβολής ταινιών σε Τ.Κ. της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου
ΑΔΑ: ΩΝΕΕΟΞ95-ΚΓΧ 11/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 111.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: 6ΤΤ5ΟΞ95-9ΔΧ 06/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 150.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: 7ΖΕΥΟΞ95-ΞΔΠ 06/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 149.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Κατανομή Κοστολόγηση και ψήφιση των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου μας στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων
ΑΔΑ: 73ΥΤΟΞ95-ΗΨ2 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 10.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΔΑ: Ω69ΨΟΞ95-ΔΡ7 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A40.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΗ
ΑΔΑ: 7Κ3ΗΟΞ95-702 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A39.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 36 37 38 39 40 45