Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 7Μ6ΟΟΞ95-Β7Λ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ MIRTALI ART HOTEL
ΑΔΑ: 7Μ15ΟΞ95-7Ρ4 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ MIRTALI ART HOTEL
ΑΔΑ: 7ΜΕΖΟΞ95-72Σ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 7Μ7ΝΟΞ95-4ΧΦ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΕΔΗΘΟΞ95-Κ2Ρ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΝ82ΟΞ95-3ΟΥ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: Ρ5ΩΞΟΞ95-ΛΧ1 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: Ρ2ΩΕΟΞ95-ΡΥΙ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Π.ΤΣΙΟΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: 9Τ2ΙΟΞ95-ΖΨΧ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Π.ΤΣΙΟΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΨΣΔΟΞ95-Ο8Ψ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΝ5ΜΟΞ95-Ι7Κ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α20 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΦΑΝΟΞ95-2Ρ1 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ MIRTALI ART HOTEL
ΑΔΑ: ΡΩΩΕΟΞ95-ΒΘΛ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: 91ΩΥΟΞ95-3Ο5 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: 6ΓΙΒΟΞ95-Σ6Π 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 6 45