Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2017
ΑΔΑ: 6ΚΒΝΟΞ95-Ρ26 22/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 18.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ψήφιση πίστωσης για έλεγχο και συντήρηση εξέδρας.
ΑΔΑ: 7ΥΩΓΟΞ95-ΠΘ7 15/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 17.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΣΤΙΣ 29-10-2016ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΔΑ: 7ΗΥ5ΟΞ95-658 14/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 58.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΣΤΙΣ 29-10-2016
ΑΔΑ: ΩΤΝΓΟΞ95-Ω0Ρ 14/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 57.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΣΤΙΣ 29-10-2016
ΑΔΑ: ΩΒ27ΟΞ95-6ΣΜ 14/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 56.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΩΔΩΝΗ.ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ5ΒΟΞ95-ΩΡ0 14/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 55.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση ποτών στο Τ.Κ. Σιστρουνίου της Τ.Ε. Λάκκας Σουλίου
ΑΔΑ: ΩΝΦΤΟΞ95-0ΑΦ 11/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 120.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση κρεάτων στο Τ.Κ. Σιστρουνίου της Τ.Ε. Λάκκκας Σουλίου
ΑΔΑ: 72ΩΝΟΞ95-ΟΙΓ 11/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 119.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση κινηματογράφισης – βιντεοσκόπησης θεατρικής παράστασης «ΔΩΔΩΝΗ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ.»
ΑΔΑ: Ω8ΟΓΟΞ95-ΦΡΑ 10/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 157.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση μουσικής βραδιάς στη γιορτή τσίπουρου στην Τ.Κ. Αχλαδέας της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου.
ΑΔΑ: ΩΒΒ6ΟΞ95-Δ7Χ 10/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 159.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.129/98- ΦΟΡΟΣ
ΑΔΑ: 6Σ2ΗΟΞ95-ΣΤ1 08/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 54.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Α/1,Α/2,Α/3,Α/5,Α/7,Α/4,Α/6
ΑΔΑ: Ω4ΞΟΟΞ95-ΣΑ8 08/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 53.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
ΑΔΑ: 695ΠΟΞ95-ΖΙΦ 07/11/2016 Αρ. Πρωτ.: A17.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δικαίωμα υπογραφής ανάληψης και κατάθεσης χρημάτων καθώς και έκδοσης-υπογραφής επιταγών
ΑΔΑ: ΩΦΒ3ΟΞ95-ΚΩ7 04/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 16.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απόφαση ψήφισης πίστωσης για την χρονομέτρηση αθλητών που θα συμμετέχουν στην αθλητική εκδήλωση Νάϊου Δρόμου
ΑΔΑ: 7Χ1ΨΟΞ95-ΛΘ8 04/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 15.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 39 40 41 42 43 49