Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησησς θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: Ψ6ΜΣΟΞ95-ΘΙΑ 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 72.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων με το έργο «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ» και παράσταση κουκλουθεάτρου.
ΑΔΑ: ΩΣΩ8ΟΞ95-ΣΗΟ 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 96.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικής παράστασης κουκλουθεάτρου.
ΑΔΑ: ΩΨΚ6ΟΞ95-817 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 97.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων
ΑΔΑ: 7ΔΝΞΟΞ95-ΥΧΜ 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 90.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης «Ροκ Βραδυά» στην Τ.Κ. Θεριακησίου της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου
ΑΔΑ: Ω16ΔΟΞ95-ΚΗ3 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 99.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αεροπορικού εισητηρίου
ΑΔΑ: 7273ΟΞ95-Μ98 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 88.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων θεάτρου σκιών
ΑΔΑ: ΩΡΩΒΟΞ95-ΚΒΩ 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 68.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας Ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: ΩΜΠΛΟΞ95-5Ο4 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 69.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας Ανάθεση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων Θεάτρου Σκιών
ΑΔΑ: ΩΧΞ1ΟΞ95-4Β3 02/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 67.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αεροπορικού εισιτηρίου
ΑΔΑ: 6ΗΘ5ΟΞ95-Θ3Υ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 88.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεσης για την παροχή γεύματος σε φιλοξενούμενους
ΑΔΑ: Ω9ΥΗΟΞ95-ΔΕΔ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 91.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεσης για την παροχή γεύματος σε φιλοξενούμενους
ΑΔΑ: 7ΔΧ7ΟΞ95-ΣΟΣ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 87.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση για διαμονή φιλοξενουμένων
ΑΔΑ: ΩΔΑΕΟΞ95-ΕΞΗ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 85.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεσης για διαμονή φιλοξενουμένων
ΑΔΑ: 7Ψ6ΚΟΞ95-Ψ10 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 84.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απόφαση ψήφισης πίστωσης για προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων.
ΑΔΑ: 7ΩΙΔΟΞ95-Π1Ω 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 12.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 41 42 43 44 45