Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.» για το έτος 2016
ΑΔΑ: 6ΒΛΛΟΞ95-5ΑΦ 02/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 28.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ – DVD
ΑΔΑ: ΩΒΔ4ΟΞ95-414 02/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.7.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για: α. την Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π. β. Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού
ΑΔΑ: 7Γ62ΟΞ95-ΝΔ2 28/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 7.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΡΒΟΞ95-ΔΞ7 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.6.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΡΟΞ95-ΕΟΖ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.4.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΩΟΞ95-ΖΔ5 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.3.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: 7Τ4ΩΟΞ95-ΣΤ4 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.2.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-EΡΜΑΡΙΑ ΜEΛΑΜΙΝΗ 1,80*2,40*0,35
ΑΔΑ: 73ΖΦΟΞ95-ΟΑΨ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.1 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Απόφαση ψήφισης πίστωσης για πληρωμή προστίμου της ΔΟΥ που αφορά το έτος 2014.
ΑΔΑ: ΨΠΟ3ΟΞ95-Σ0Ξ 30/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 02.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2015 που ανατράπηκαν με την αποφ.1/18-1-2016. «
ΑΔΑ: 727ΥΟΞ95-ΓΕ0 11/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας και παράθεσης μπουφέ.
ΑΔΑ: Ω6ΡΤΟΞ95-ΚΧΑ 17/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 10.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας και παράθεσης μπουφέ
ΑΔΑ: ΩΦΜΙΟΞ95-Φ7Γ 17/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 8.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Απόφαση και Ψήφιση πιστώσεων για εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας.»
ΑΔΑ: ΩΜ5ΣΟΞ95-ΟΥΙ 10/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 5.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών για το οικονομικό έτος 2016.»
ΑΔΑ: ΩΛ8ΕΟΞ95-ΨΨΚ 10/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 4.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ως και την παραλαβή αυτών για το οικονομικό έτος 2016.»
ΑΔΑ: Ω0Ζ2ΟΞ95-7Δ6 10/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 42 43 44 45