Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2015.
ΑΔΑ: ΩΙΩΠΟΞ95-ΞΝΑ 15/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 09.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΦΟΞ95-Δ2Ν 17/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 5.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 4/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης
ΑΔΑ: ΩΩΧ3ΟΞ95-ΗΤ0 09/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 08.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.» για το έτος 2016
ΑΔΑ: 6ΒΛΛΟΞ95-5ΑΦ 02/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 28.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ – DVD
ΑΔΑ: ΩΒΔ4ΟΞ95-414 02/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.7.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για: α. την Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π. β. Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού
ΑΔΑ: 7Γ62ΟΞ95-ΝΔ2 28/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 7.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΡΒΟΞ95-ΔΞ7 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.6.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΡΟΞ95-ΕΟΖ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.4.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΩΟΞ95-ΖΔ5 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.3.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: 7Τ4ΩΟΞ95-ΣΤ4 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.2.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-EΡΜΑΡΙΑ ΜEΛΑΜΙΝΗ 1,80*2,40*0,35
ΑΔΑ: 73ΖΦΟΞ95-ΟΑΨ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.1 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Απόφαση ψήφισης πίστωσης για πληρωμή προστίμου της ΔΟΥ που αφορά το έτος 2014.
ΑΔΑ: ΨΠΟ3ΟΞ95-Σ0Ξ 30/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 02.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2015 που ανατράπηκαν με την αποφ.1/18-1-2016. «
ΑΔΑ: 727ΥΟΞ95-ΓΕ0 11/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας και παράθεσης μπουφέ.
ΑΔΑ: Ω6ΡΤΟΞ95-ΚΧΑ 17/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 10.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας και παράθεσης μπουφέ
ΑΔΑ: ΩΦΜΙΟΞ95-Φ7Γ 17/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 8.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
1 46 47 48 49