Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΨΗΝΑΣ ΤΗΝ 14-8-2016
ΑΔΑ: ΩΡΑ5ΟΞ95-3Γ8 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A35.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: ΩΓ3ΗΟΞ95-4Μ0 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A34.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ ΤΗΝ 4-8-2016, Τ.Κ. ΣΕΝΙΚΟΥ ΤΗΝ 7-8-2016 ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ ΤΗΝ 21-8-2016
ΑΔΑ: 7ΩΟΣΟΞ95-096 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A33.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΡΟΚ ΒΡΑΔΙΑΣ ΣΥΟ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ ΣΤΙΣ 13-8-2016
ΑΔΑ: ΩΒ1ΗΟΞ95-ΛΒΒ 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A32.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ » ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΕΣ» ΤΟΥ ΜΕΜΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΗΝ 7-8-2016 ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΩΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 13-8-2016
ΑΔΑ: 751ΣΟΞ95-Θ2Ν 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A31.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 13-8-2016 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΔΑ: ΩΘ4ΤΟΞ95-ΠΕΞ 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A30.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: 7Ψ32ΟΞ95-ΙΕ1 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A29.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: 75ΣΒΟΞ95-6ΥΠ 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A28.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗ ΣΤΙΣ 30-7-2016
ΑΔΑ: ΩΔΙ6ΟΞ95-5Ε2 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A27.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΤΙΣ 9-7-2016
ΑΔΑ: ΩΤΩΣΟΞ95-ΕΗ3 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A26.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΤΥΡΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 76ΥΗΟΞ95-Γ1Τ 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A25.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΤΥΡΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: Ω58ΓΟΞ95-Α0Ε 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: A24.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΤΥΡΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΞΓΟΞ95-ΨΕ6 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α23.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΤΥΡΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠ3ΟΞ95-ΗΧΟ 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α22.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ ΤΥΡΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 7Φ19ΟΞ95-69Ι 04/10/2016 Αρ. Πρωτ.: Α21.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 47 48 49 50 51 55