Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση παραγωγής διαφημιστικού μηνύματος του 3ου Φεστοβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: ΩΒ38ΟΞ95-ΤΥ7 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης του 3ου Φεστοβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: ΨΑΕΙΟΞ95-ΒΥΩ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης
ΑΔΑ: Ω8Λ8ΟΞ95-ΤΣΗ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση εκτύπωσης 16σέλιδου εντύπου
ΑΔΑ: 67ΩΧΟΞ95-72Δ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση κάλυψης εξόδων φιλοξενίας φυσικών προσώπων
ΑΔΑ: 6ΤΠΖΟΞ95-ΑΦΞ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων
ΑΔΑ: 7ΜΡΛΟΞ95-0Μ7 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 10 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προγράμματος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης ανά Δημοτική Ενότητα.
ΑΔΑ: 6ΠΤ8ΟΞ95-Γ6Λ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 09.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τήρηση λογιστικού συστήματος
ΑΔΑ: 7ΖΑΜΟΞ95-ΑΝ9 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 08.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού
ΑΔΑ: 6ΨΨ3ΟΞ95-Κ19 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση Διοικητικής – Γραμματειακής και Λογιστικής Υποστήριξης
ΑΔΑ: ΨΤΟΛΟΞ95-ΟΔ8 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων
ΑΔΑ: 6ΩΩ2ΟΞ95-ΦΣ2 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 07.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δέσμευση και ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2019.
ΑΔΑ: ΩΜΟΕΟΞ95-Ε4Α 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 06.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019
ΑΔΑ: 692ΓΟΞ95-ΩΦΒ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 05.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: 6ΓΓ3ΟΞ95-ΧΑΟ 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 03.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2019
ΑΔΑ: 681ΡΟΞ95-Α87 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 04.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
1 3 4 5 6 7 41