Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: ΩΕΚ4ΟΞ95-Κ3Σ 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 03.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΔΑ: ΩΝΒ8ΟΞ95-ΖΘΧ 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 02.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων- δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο το έτος 2019.
ΑΔΑ: 6Θ3ΜΟΞ95-ΙΗΤ 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 01.2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφασης του Δ. Σ. Του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: “Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Κ. Δήμου Δωδώνης σε Σώμα” σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 167/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: Ψ17ΔΟΞ95-ΗΣΧ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 25.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2020
ΑΔΑ: 6ΘΜΝΟΞ95-5ΩΒ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 26.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2020
ΑΔΑ: ΨΓ9ΑΟΞ95-ΜΒΑ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 27.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δικαίωμα υπογραφής ανάληψης και κατάθεσης χρημάτων καθώς και έκδοσης-υπογραφής επιταγών.
ΑΔΑ: Ψ4Ε5ΟΞ95-Ν4Θ 11/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 23.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Κ. Δήμου Δωδώνης σε Σώμα.
ΑΔΑ: 7ΝΛΙΟΞ95-2ΥΤ 11/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 22.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2018
ΑΔΑ: ΨΤ1ΟΟΞ95-6ΟΝ 02/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 24.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΑΡΚΑΣΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΑ: 6619ΟΞ95-ΨΚΞ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΑΡΚΑΣΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΑ: ΡΦΩ9ΟΞ95-ΙΔΦ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΝΟ9ΟΞ95-ΡΚΕ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑ: ΨΤΘ0ΟΞ95-ΑΝΘ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΜΕΝΤΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΠΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΟ
ΑΔΑ: 9ΥΦ1ΟΞ95-2ΨΑ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑ: 9ΤΟΓΟΞ95-ΩΕΞ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 3 4 5 6 7 49