Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Παροχή γευμάτων – δείπνων σε φιλοξενουμένους.
ΑΔΑ: 7ΓΡΕΟΞ95-ΒΧ1 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 11.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Διαμονή φιλοξενουμένων στα πλαίσια εκδήλωσης
ΑΔΑ: 6ΡΑΖΟΞ95-ΔΚΧ 01/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 10.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της δήλωσης δημοτικής βραδιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Κοπάνης της Δ.Ε. Αγ.Δημητρίου.
ΑΔΑ: 6ΦΕ7ΟΞ95-8Κ8 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 137.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση δημοτικής βραδιάς στην Τ.Κ. Κοπάνης της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου
ΑΔΑ: 6ΞΑ1ΟΞ95-Ε59 31/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 135.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΔΑ: ΩΑΔ1ΟΞ95-616 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση ποτών
ΑΔΑ: 7ΓΧ0ΟΞ95-Ε6Χ 19/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 120.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση κρεάτων
ΑΔΑ: Ω7ΨΞΟΞ95-ΧΦ1 19/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 119.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Παροχή υπηρεσίας: Κάλυψη λαϊκής βραδιάς στην Τ.Κ. Αγ. Νικολάου στην Δ.Ε Σελλών
ΑΔΑ: ΩΞΨ3ΟΞ95-950 19/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 123.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Παροχή υπηρεσίας: Κάλυψη λαϊκής βραδιάς στην Δωδωνούπολη
ΑΔΑ: 64Β3ΟΞ95-6Θ1 19/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 126.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Κάλυψη λαϊκής βραδιάς σε Τ.Κ. της Δ.Ε Αγ. Δημητρίου
ΑΔΑ: Ω87ΘΟΞ95-ΤΩ4 18/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 125.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ,
Απευθείας ανάθεση για την παράθεση δεξίωσης.
ΑΔΑ: 6Ε2ΕΟΞ95-ΩΞ9 18/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 131.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης Rock Festival στην Τ.Κ. Σιστρουνίου της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου την 29-07-2016
ΑΔΑ: 6ΗΩΥΟΞ95-ΡΙΩ 18/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 133.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» στον οικισμό Τύρια Τ.Κ. Μπαουσίων
ΑΔΑ: ΩΚΣΧΟΞ95-9Λ9 08/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 117.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης προβολής ταινιών σε Τ.Κ. της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου
ΑΔΑ: 7ΘΜ2ΟΞ95-Τ0Κ 03/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 112.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
Απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης προβολής ταινιών σε Τ.Κ. της Δ.Ε. Δωδώνης.
ΑΔΑ: 77ΝΩΟΞ95-Μ3Μ 03/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 110.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
1 49 50 51 52 53 55