Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεσης για την παροχή γεύματος σε φιλοξενούμενους
ΑΔΑ: 7ΔΧ7ΟΞ95-ΣΟΣ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 87.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεση για διαμονή φιλοξενουμένων
ΑΔΑ: ΩΔΑΕΟΞ95-ΕΞΗ 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 85.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απευθείας ανάθεσης για διαμονή φιλοξενουμένων
ΑΔΑ: 7Ψ6ΚΟΞ95-Ψ10 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 84.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απόφαση ψήφισης πίστωσης για προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων.
ΑΔΑ: 7ΩΙΔΟΞ95-Π1Ω 01/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 12.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2015.
ΑΔΑ: ΩΙΩΠΟΞ95-ΞΝΑ 15/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 09.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΦΟΞ95-Δ2Ν 17/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 5.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 4/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης
ΑΔΑ: ΩΩΧ3ΟΞ95-ΗΤ0 09/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 08.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.» για το έτος 2016
ΑΔΑ: 6ΒΛΛΟΞ95-5ΑΦ 02/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 28.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ – DVD
ΑΔΑ: ΩΒΔ4ΟΞ95-414 02/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.7.2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για: α. την Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π. β. Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού
ΑΔΑ: 7Γ62ΟΞ95-ΝΔ2 28/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 7.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΡΒΟΞ95-ΔΞ7 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.6.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΡΟΞ95-ΕΟΖ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.4.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΩΟΞ95-ΖΔ5 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.3.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: 7Τ4ΩΟΞ95-ΣΤ4 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.2.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-EΡΜΑΡΙΑ ΜEΛΑΜΙΝΗ 1,80*2,40*0,35
ΑΔΑ: 73ΖΦΟΞ95-ΟΑΨ 22/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.1 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
1 51 52 53 54 55