Ειδήσεις
Αρχική ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ” Την υποστήριξη στην κάλυψη των εξόδων διαμονής των συντελεστών για την παραγωγή γυρισμάτων ταινίας μικρού μήκους ” Το Καπρί ” στις τοπικές κοινότητες Ψήνα και Ελευθεροχώρι “

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ” Την υποστήριξη στην κάλυψη των εξόδων διαμονής των συντελεστών για την παραγωγή γυρισμάτων ταινίας μικρού μήκους ” Το Καπρί ” στις τοπικές κοινότητες Ψήνα και Ελευθεροχώρι “

13 Απρ 2021