Εκδηλώσεις
Αρχική Γιορτή ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΛΙΑΣΤΑΣ – ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00 Μ.Μ. – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΛΙΑΣΤΑΣ – ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00 Μ.Μ. – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

03 Αυγ 2019 21.00 ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ    ΓΙΟΡΤΗΣ   ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ   ΣΤΗΝ   ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΔΩΔΩΝΗΣ

Ο  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΒΟΥΛΙΑΣΤΑΣ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ   ΜΑΖΙ   ΜΕ   ΤΟ   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ   ΔΩΔΩΝΗΣ   ΚΑΙ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ   ΜΕ   ΤΟ   ΔΗΜΟ   ΔΩΔΩΝΗΣ    ΤΗΝ   ΓΙΟΡΤΗ   ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ    ΣΤΗΝ  ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ   ΔΩΔΩΝΗΣ     ΤΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ   3    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019    ΚΑΙ    ΩΡΑ     ΕΝΑΡΞΗΣ     21.00   Μ.Μ.

 

Gallery